Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig. Det rapporteres at det har vært en nedgang i andelen som blir mobbet og at denne nedgangen har vært stabil noen år.

Dette er den første av tre rapporteringer fra årets undersøkelse.

Last ned rapporten «Mobbing og arbeidsro i skolen 2018. Analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2018/2019» (pdf)