Det er et felles behov i de nordiske landene for å samordne tjenestene til utsatte barn og unge for å kunne forbedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys. Tjenestetilbudene må samkjøres bedre slik at den som har behov for hjelp får et helhetlig og sammenhengende tilbud, selv om det involverer flere aktører. En helhetlig tilnærming kan bidra til at det enkelte barn og unges behov avdekkes tidlig og styrke mulighetene for tidlig intervensjon.

Fafo har siden 2017 studert ulike eksempler på tverrsektorielt samarbeid i de nordiske landene. Dette er sluttrapporten.

Last ned rapporten «Mind the gap! Nordic 0–24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Final report from the process evaluation » (pdf)

Les mer om rapporten på nettsiden til Utdanningsdirektoratet