Mange forbinder menneskehandel («trafficking») med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Kombinasjonen av liten risiko for å bli oppdaget, lave straffer og stor profitt gjør at arbeidsmarkedet utnyttes av kriminelle aktører.

Denne rapporten ser blant annet på hvilke typer saker som er avdekket, hva som er risikofaktorer og vi drøfter grensene mellom menneskehandel og andre former for arbeidslivskriminalitet. Og ikke minst, hvorfor opplever mange dette som et vanskelig felt å jobbe med eller helt å få grep på?

Last ned rapporten : «Menneskehandel i arbeidslivet» (pdf)