Denne boken gir ny innsikt i menn både som gjerningsmenn og ofre for vold. Den peker også på hvordan man kan involvere menn og gutter i arbeid mot vold.

Gottzén, L., Bjørnholt, M., & Boonzaier, F. (Eds.) (2021). Men, Masculinities and Intimate Partner Violence. Routledge.

Denne internasjonale antologien om menn, maskulinitet og vold er publisert på Routledge, og norske NKVTS-forsker Margunn Bjørnholt er medredaktør.

Kapitlene i boken utforsker partnervold fra ulike perspektiver, fra forskere, terapeuter, aktivister, frivillige organisasjoner og medier. Den omhandler menn med ulik bakgrunn og seksuell legning.

Forebygging er tema i flere av kapitlene i boken, som omhandler menn, maskulinitet og partnervold i forskjellige samfunn i det globale nord og sør.

Les mer på NKVTS sine nettsider og bestill boken på Routledge.