Meklerhåndboka beskriver metoden – Gjenopprettende prosess – i konfliktrådet og grunnprinsipper som meklere og parter må forholde seg til. Metoden tar utgangspunkt i en tilnærming der personer som er direkte involvert eller berørte av et bestemt lovbrudd eller en konflikt, i fellesskap kan identifisere skader, behov og forpliktelser hendelsen har skapt, og sammen finne fram til måter å gjenopprette og hele urett og skade så godt det lar seg gjøre.

Håndboka inneholder bakgrunnsinformasjon om konfliktrådet, meklerrollen og forventninger til samarbeid mellom mekler og den lokale konfliktrådsadministrasjonen. I tillegg inneholder håndboka sjekklister, praktiske råd og tips for utførelse av meklervervet og sikkerhetsrutiner. Håndboka må ses i sammenheng med grunn- og videreopplæring for meklere, interne rutiner og kompetansekrav til meklere i konfliktrådet.

Her kan du laste ned meklerhåndboka: Meklerhåndboka 2020