I Norge svarer de fleste at de er fornøyd med livet. Imidlertid peker noen konkrete livshendelser seg ut, ved at en stor andel som har opplevd dem rapportere om lav tilfredshet med livet. Det gjelder særlig de som har blitt utsatt for vold eller trusler om vold, tvunget- eller forsøkt tvunget til seksuell omgang eller å bli ydmyket eller fornedret over lengre tid.

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper.

Last ned rapporten «Livskvalitet i Norge 2020» (pdf)