«Krisino»-undersøkelsen søker å kartlegge hvilke typer kriminalitet og sikkerhetsutfordringer som virksomhetene utsettes for, og hvilke holdninger virksomhetslederne har til kriminalitet og kriminalitetsforebygging.

Undersøkelsen gir et verdifullt bidrag til næringslivets og offentlige myndigheters felles arbeid med å redusere og forebygge kriminalitet.

Næringslivets sikkerhetsråd har siden 2006 produserer en Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse (KRISINO) i Norge, først årlig, så annethvert år siden 2009. Årets undersøkelse er den åttende i rekken.  Undersøkelsen bygger på svar fra et utvalg ledere og sikkerhetsansvarlige i 2000 private og 500 offentlige virksomheter.

Last ned rapporten «Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2017» (pdf)