Denne korte sammenfatning av 3 delrapporter fra det danske kriminalpræventive råd gir en rekke statistiske detaljer om kriminalitet blant etniske minoriteter foruten råd om hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Rapporten sammenfatter hovedresultatene fra 3 delrapporter som kartlegger forskning om kriminalitet og etniske minoriteter; empiriske mønstre, årsaker og kriminalitetsforebyggende innsatser.

Last ned rapporten «Kriminalitet og etniske minoriteter» (pdf)

Les mer om delrapportene på Dkr