Jevnt over rapporteres det om at enhetene innenfor alle tjenestene har god fenomenforståelse. Områdene som lederne oftest melder er aktuelle med tanke på å gjennomføre opplæring, er avdekking og forebygging av vold og overgrep, og i det å kunne snakke med barn og unge som er utsatt for/ved bekymring for vold. Videre er det bred støtte til å stille krav om basiskompetanse for alle som jobber med barn og unge. Lederne er i stor grad enige i at et felles kurs vil bidra til større felles forståelse mellom de ulike tjeneste. Det er forøvrig enighet om at samlingsbaserte opplæringstilbud gir et bedre læringsutbytte enn nettbaserte tilbud.

I denne undersøkelsen kartlegges behovet for kompetanse og kompetansehevingstiltak om vold og overgrep mot barn og unge blant ansatte i barnehage, skole og offentlige tjenester som jobber med barn og unge.

Last ned rapporten «Kompetansebehov om vold og overgrep mot barn og unge» (pdf)