I Kommunehelsa statistikkbank finner du nå kommune- og fylkestall for anmeldte tilfeller av vold og mishandling. Vold er et alvorlig folkehelseproblem, og kunnskap om omfanget av vold er nyttig i det lokale folkehelsearbeidet

Statistikken blir vist som antall per 1000 innbyggere og er toårige gjennomsnitt fra 2013-2014 fram til 2017-2018. I små kommuner kan antall anmeldelser svinge forholdsvis mye fra år til år.

Bare kommuner med fem eller flere voldsanmeldelser per år, får statistikk. Statistikk vises også for fylkene og landet som helhet.

Tallene i Kommunehelsa statistikkbank viser at i 2017-2018 varierte fylkestallene fra 4,5 til 11 anmeldte tilfeller per 1000 innbyggere. I statistikkbanken finner du tall for alle kommunene i det enkelte fylket.

Les mere på FHI`s sider her: