Kapittel 15 (s. 229) handler om oppfølging av barn og unge. Her svarer 80% av kommunene at de i stor eller svært stor grad tilrettelegger for at barn og unge som har vansker eller lidelser får hjelp og oppløging etter behov. Og godt nytt er at rutiner og praksis for tverrsektorielt samarbeid på dette feltet har økt fra 59% i 2018 til 84% i 2020.

SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet årlig utført datainnsamling om kommunalt psykisk helsearbeid i kommunene siden 2007. Fra 2015 ble også rusarbeid inkludert. Rapporten inkluderer årsverksdata for perioden 2007‐2020.

Last ned rapporten «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene» (pdf)