På barnevernsfeltet i Norge benyttes i dag flere verktøy for å kartlegge situasjonen til utsatte barn. Derfor bestilte Bufdir en oversikt over slike kartleggingsverktøy. De verktøyene som beskrives i denne kunnskapsoppsummeringen skal kunne brukes av ansatte i barnevernet som ikke nødvendigvis er spesialister.

Last ned «Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge – Systematisk kartleggingsoversikt» (pdf)