Erfaringskonsulenter på rus- og psykisk helsefeltet er personer som er ansatt på bakgrunn av erfaringene med egen rusavhengighet/psykisk uhelse og som tjenestebrukere. Denne rapporten er et resultat av første del av en større undersøkelse om integrering av erfaringskompetanse i Norge. Den er basert på et delprosjekt der vi undersøker hvordan erfaringskonsulenter som har egenerfaring med rusavhengighet opplever sin posisjon i tjenestene.

Et forskningsprosjekt som Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har delfinansiert, har nå resultert i den tredje rapporten i senterets forskningsserie om erfaringskonsulentene.

Last ned  rapporten «Integrering av erfaringskompetanse: Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin arbeidssituasjon?» (pdf)

Les gjerne mer om den første og den andre rapporten.