Utdanningsdirektoratet tilbyr barnehager og skoler tre kompetansehevede tiltak for å forhindre mobbing og krenkelser. Denne første delrapporten gir et foreløpig innblikk i hvordan deltakerne vurderer disse tre tilbudene utfra behov og erfaringer.

Et viktig dilemma er det mellom tilgjengelighet på den ene siden og oppfølging på den andre. Slik tilbudene er organisert i dag skårer noen høyt på tilgjengelighet, men lavt på oppfølging. Kunne det blitt utviklet et tilbud der tilgjengeligheten ble prioritert, for eksempel gjennom nettbasert tilbud, samtidig som en opprettholdt tett oppfølging særlig for de kommunene som trengte det mest?

Kompetansepakken som Utdanningsdirektoratet tilbyr, er: Læringsmiljøprosjektet, det samlingsbaserte tilbudet og det nettbaserte tilbudet, som utgjør tre av mange
ulike læringsmiljø- og antimobbeprogrammer (Utdanningsdirektoratet.no).

Last ned rapporten «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» (pdf)