Undersøkelsen viser at bare litt over en fjerdedel av både kvinner og menn som var blitt utsatt for vold fra partneren anmelder forholdet til politiet. Et godt kjent omstendighet som også bekreftes her, er at anmeldelse sjelden synes å være aktuelt med mindre den som utsettes for volden har bestemt seg for å forlate ektefellen eller samboeren, eller allerede har gjort det. Frykt for mer vold og uttrygghet kan også tale mot å anmelde. Dessuten hadde mange av deltakerne i undersøkelsen begrenset tro på, og tillit til hva politiet har å tilby i saker om vold i parforhold. De betraktet politiet i mindre grad som hjelpeinstans enn som kriminalitetskontrollør.

Last ned rapporten «»Ikke verd å gå til politiet med» Om vold i parforhold som ikke er anmeldt (pdf)