Så mange som 75 prosent av alle ungdommer i denne undersøkelsen har deltatt i organisert idrett en eller annen gang i ungdomsalderen. Det er imidlertid store sosioøkonomiske forskjeller både når det gjelder hvem som rekrutteres og hvem som slutter. For eksempel er det fem ganger større sjanse for at unge fra lavere sosiale lag aldri har vært med i barne- og ungdomsidrett eller at de slutter – sammenlignet med dem hvis foreldre har høyere sosioøkonomisk status.

Analysen viser dessuten at de som slutter i ungdomsidretten bruker mer av fritiden på digitale aktiviteter og prøver ut ulike former for rusmidler. Det er også flere som er involvert i ulike former for regelbrytende atferd, både som utøver og som offer.

Denne analysen fra NOVA er basert på selvrapporterte svar fra rundt 225 000 ungdommer i alderen 13-18 år.

Last ned rapporten «Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten?» (pdf)