De forebygg­ings-metodene som viste seg effektive overfor de rasistiske ungdomsmiljøene på 1990-­tallet og fram til midten av 2000-tallet, har mindre relevans overfor dagens høyre­ekstremister. Terrorhandlingene 22. juli 2011 viste at det i hovedsak dreier seg om voksne personer og miljøer og at det manglet oppdatert kunnskap om høyreekstremisme i Norge.

Kapittel 5 ser spesielt på hvordan politiet kan forebygge ulovlig og problematisk virksomhet knyttet til ekstremisme og hatkriminalitet.

Justis- og beredskapsdepartementet lyste høsten 2015 ut et oppdrag om å skrive en forskningsrapport om høyreekstremisme og konspirasjonsteorier. Politihøgskolen fikk oppdraget.

Formålet med oppdraget var å øke kunnskapen om omfang og utviklingstrekk på feltet i Norge. Det var også et mål å øke kunnskapen om forebyggingsstrategier og tverrsektorielt samarbeid i arbeidet mot høyreekstremisme.

Last ned rapporten «Høyreekstremisme i Norge» (pdf)