Utgangspunktet for denne rapporten har vært å undersøke hvordan man bedre kan forebygge utenforskap blant unge som vokser opp i såkalte utsatte nabolag i norske storbyer.

Et sentralt premiss er at hjelpen fra tjenesteapparatet må være forankret i brukernes opplevelse av egne behov for å kunne være virksom og fungere forebyggende.

Rapporten beskriver hvordan ungdommer i utsatte boområder selv opplever og definerer egne behov og hvordan dette sammenfaller med tjenesteapparatets forståelse og tilbud til de unge. Rapporten er laget av Fafo på oppdrag fra IMDi.

Last ned rapporten «Hele mennesker – delte tjenester. Utenforskap blant unge i utsatte boområder» (pdf)