Hele Danmarks Familieblubb er drevet av frivillige fra div. organisasjoner. I klubbene møtes 7-9 familier sammen med en håndfull frivillige hver 14. dag og spiser og leker sammen. Målet er å skape fellesskap mellom ressurssterke og utsatte barnefamilier, slik at utsatte barn og unge får en bedre mulighet til å bryte den negative sosiale arven.

Evalueringen viser at det er særlig enslige og foreldre utenfor arbeidsmarkedet som har godt av å delta i familiesamfunnet med barna sine. Den viser bla også at de beste familieklubbene er de som verken er for stramme eller for løse, men som skaper en balanse der det både er planlagte aktiviteter og tid for uformell nettverksbygging.

VIVE har foretatt en analyse av deltakelse, utbytte og organisering av lokale familiefellesskaper.

Les rapporten «Hele Danmarks Familieklub #bedresammen» (pdf)

Les mer på VIVE