Denne rapporten inneholder en juridisk redegjørelse for gjeldende rett med hensyn til strafferettslig vern mot hatefulle ytringer, en gjennomgang av eksisterende forskning om hatefulle ytringer, analyser av eksisterende og nye surveydata og analyser av hvordan politiet arbeider med etterforskning og forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Rapporten diskuterer dessuten ulike forebyggende strategier.

Rapporten er skrevet av Marjan Nadim og Audun Fladmoe ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i samarbeid med advokat Jon Wessel-Aas, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet med Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, i tillegg til regjeringens arbeid med en strategi mot hatefulle ytringer, lagt fram høsten 2016. 

Last ned rapporten «Hatefulle ytringer på internett. Omfang, forebygging og juridiske grenser» (pdf)