Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Foreløpig har tre kommuner, Alta, Færder og Røyken, prøvd ut den nye ansvarsfordelingen.

Formålet med forsøket har vært å få erfaringer og kunnskap om konsekvenser av økt  kommunalt ansvar for barnevernet. Reformen skal tre i kraft i 2022.

Følgeevalueringen er gjennomført av Deloitte og Telemarksforskning på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet, i perioden 2016–2020.

Last ned rapporten «Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Sluttrapport fra følgeevaluering» (pdf)

Delrapportene finnere du her

Les mer på Bufdirs nettside som oppdateres jevnlig med mer relevant informasjon.