Hvordan fungerer forebyggende tiltak mot æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll samt radikalisering og ekstremisme? Hvordan prøve å påvirke foreldres barneoppdragelse når det gjelder disse temaene? Denne rapporten ser nærmere på litteratur på feltet i inn-og utland og gir så en rekke anbefalinger om hvordan man arbeider med begreper som «holdninger» og «forebygging» konkret.

Fra slutten av 2017 og til utgangen av 2020 følger VIVE tre ulike innsatser som på forskjellig vis dreier seg om holdningsskapende arbeid. To av tiltakene handler om forebygging av æresrelaterte konflikter og negativ sosial kontroll, samt ett tiltak som har til hensikt å forebygge radikalisering og ekstremisme. Dette er den første delrapporten.

Last ned rapporten «Følgeforskning om holdningsbearbejdende indsatser» (pdf)