Målet for dette tiltaket er å «styrke den forebyggende innsatsen mot vold i nære relasjoner, ved å jobbe målrettet for å forhindre at voldsutsatte kvinner gjenopptar relasjonen med overgriper».

De aller fleste kvinnene hadde gode erfaringer med å delta i tiltaket. De opplevde å få sosial støtte og større tro på seg selv. Noen hadde imidlertid ønsket seg sosiale sammenkomster med andre deltakere og ressursvenner.

På sin side etterlyste ressursvennene mer opplæring om vold og vanlige reaksjoner på vold enn de hadde fått.

NOVA har på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) evaluert tiltaket «Ressursvenn». En ressursvenn er en frivillig kvinne som skal tilby sosial støtte til en voldsutsatt person som befinner seg i reetableringsfasen etter et krisesenteropphold. Tiltaket startet opp i Oslo som et samarbeidsprosjekt mellom N.K.S, Oslo Sanitetsforening og Oslo Krisesenter, og igangsettes nå flere steder i landet.

Last ned rapporten «Evaluering av Ressursvenn» (pdf)