Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (KRS) har gjort en stor innsats for å ivareta sitt diakonale oppdrag når det gjelder forholdet mellom seksuelle overgrep og kristen tro. Bla har KRS opparbeidet spisskompetanse på området og bidratt til at tematikken er satt på dagsordenen.

På bakgrunn av materialet og analysene og drøftingene i rapporten anbefaler VID at tiltaket KRS opprettholdes, med samme tydelighet og representative tyngde som i dag.

Samtidig peker evalueringen på en rekke utfordringer som beskrives i rapporten under overskriftene organisasjon, bearbeiding, håndtering og forebygging.

VID vitenskapelige høgskole inngikk i 2018 en avtale om å utføre evaluering av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (heretter kalt KRS).

Last ned «Evaluering av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep» (pdf)