Hovedmålet med denne rapporten er å kartlegge online-tilgang, praksis, ferdigheter og aktuelle risikoer og muligheter for internettbruk blant europeiske barn.

Rapporten presenterer funnene fra en undersøkelse av barn i alderen 9–16 år fra 19 europeiske land. 

EU Kids Online-nettverket er et multinasjonalt forskningsnettverk som forsøker å øke kunnskapen om europeiske barns online-aktiviteter, risikoer og sikkerhet. 

Last ned rapporten «EU Kids Online 2020 – Survey results from 19 countries» (pdf)