Denne rapporten viser at de fleste former for vold er forbundet med hverandre, og et betydelig antall barn er utsatt for mer enn en form for vold. Vitne til vold (for eks begått mot mor) kan også etterlate betydelige, men ofte usynlige arr hos barn.  Av denne grunn fokuserer rapporten på «vold i barndommen» for å markere sammenhengen mellom utsattheten for vold og konsekvensene de har på barn.

Publikasjonen er utgitt av den uavhengige organisasjonen «Know Violence in Childhood».

En mangfoldig, tverrfaglig gruppe forskere og eksperter, utøvere og beslutningstakere fra Sentral- og Sørøst-Asia, Stillehavet og Latin-Amerika, kom sammen for å ta opp problemet vold mot barn. Ved å undersøke eksisterende data og igangsette ny forskning har initiativet gitt ny kunnskap om årsakene og konsekvensene av vold mot barn. Det ble også funnet evidensbaserte strategier for å forebygge vold mot barn.

Last ned rapporten «Ending Violence in Childhood» (pdf)