I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet på skolen. Skolen har ulike strategier som fungerer mot mobbing, og den rent fysiske mobbingen er sterkt redusert. Allikevel finnes det en type mobbing som foregår utenfor lærenes blikk. Typer som utestengning, baksnakking, ryktespredning etc er et økende problem, og det gjelder både blant gutter som jenter.

Adferdsregulering, relasjonsarbeid, sosiale aktiviteter og oppbygging av gode klassemiljøer er noen av de forebyggende tiltakene som fungerer mot mobbing.

Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig.

Dette er første rapportering av tre fra årets undersøkelse. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.  Christian Wendelborg har gjennomført analysene og skrevet rapporten.

Last ned rapporten «Mobbing og arbeidsro i skolen – analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18» (pdf)

I forskningsmagasinet Viten+praksis kan du lese mer om undersøkelsen.