A Systematic Review

Denne engelske publikasjonen utgitt av Brå går systematisk gjennom  familie- og foreldreveiledningsprogrammer. Hvor godt virker de egentlig?  

Les rapporten her (pdf)

Professor Richard E. Tremblay  ble i 2017 tildelt Stockholms kriminologipris som for å ha funnet grunnleggende, vitenskapelige sammenhenger mellom biologi og sosiale faktorer innom menneskelig utvikling. Foreldreskap er sentralt her. Les mer om dette om hjemmesidene til Brå.