De færreste med en psykisk sykdom begår voldsforbrytelser. Men det kan være strategisk generelt sett å forebygge dårlig helse for å unngå potensielle hendelser. Når det gjelder mer målrettet forebyggingsinnsats kan det være viktig å øke motivasjonen til unge menn med psykiske plager til å søke hjelp.

Brås forskningsmateriell om dødlig vold blir regelmessig samlet inn fra rettsvesenet. Her supplerer man med informasjon om gjerningsmannens tidligere kontakter innen psykisk helsevern samt oversikt over vedkommendes legemiddelbruk.

Last ned publikasjonen «Dödligt våld och psykisk ohälsa. Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård» (pdf)