«Barnas Brobygger» har til hensikt å støtte samarbeidet mellom kommune og det sivile samfunn. Prosjektet vil styrke både den positive utviklingen av utsatte barn og unge samt tidlig forebyggende innsats. Dette må gjøres ved å samordne arbeidet hos kommunale og private aktører rundt det enkelte barn.

Redd barna i Danmark har bedt VIVE om å utvikle en dokumentasjons- og evalueringsplan for prosjektet. Her vurderes Børnenes Brobyggers relevans, implementering, resultater og virkninger, samt forankring.

Last ned rapporten «Børnenes Brobygger. Dokumentasjons- og evalueringsplan» (pdf)