Vive har sett på utbredelse og utvikling av kriminalitet i de utsatte boligområdene, på hvordan og hvorfor boligsosiale tiltak kan bidra til å forebygge kriminalitet og på hvordan ulike typer aktiviteter fungerer for forskjellige målgrupper.

En viktig erfaring er at de mest effektive kriminalitetsforebyggende tiltak strekker seg på tvers av fagdisipliner og sektorer og involverer kommunale aktører, politi, boligorganisasjoner og sivilsamfunnet.

Rapporten beskriver hvordan Danmarks sosiale boliginnsats bidrar til forebygging av kriminalitet blant barn og unge i utsatte boligområder.

Last ned rapporten «Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder – Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-14-midlerne» (pdf)

Les mer om evalueringen på Vives hjemmeside