Tilbudene fra enhetene dekker ulike former for voldsutøvelse. Behandlingen av voksne som utøver seksuell vold ser imidlertid ut til å havne i en særstilling, hvor bare halvparten av enhetene rapporterte at de gir behandling for denne
problemtypen. En fjerdedel rapporterte at de behandler saker der volden er karakterisert som æres-relatert vold, mens 15 prosent rapporterte saker med tvangsekteskap og bare 5
prosent har hatt saker der kjønnslemlestelse hadde vært et tema.

De fleste som kommer til behandling for vold, har utøvd vold innad i familien.

Alle relevante behandlingsenheter for voksne som utøver vold i Norge ble i 2016 invitert til å delta i en nasjonal kartlegging om behandling for voksne som utøver vold.

Last ned rapporten «Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold – en nasjonal kartlegging» (pdf)