I 2019 ble i underkant av 3% av byens barn og unge mellom 10 og 17 år registrert med kriminalitet. Det betyr at 97% ikke er det. Allikevel har det vært en økning hvert år siden 2013 av registrert fysisk vold blant barn og unge under 18 år. Denne økningen er dominert av ungdom som begår gjentatt kriminalitet.

For aldersgruppen 18-20 pr ble det i 2019 derimot en nedgang i registreringen både for fysisk vold, lovbrudd mot offentlige tjenestepersoner, trusler og trusler med kniv.

Målet med denne rapporten er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av SaLTo-samarbeidet mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SLT i Oslo).

Last ned rapporten «Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo – Rapport basert på data fra 2019» (pdf)