I 2009 åpnet den første av to ungdomsenheter i Norge. Hva var de politiske prosessene som førte fram til åpningen? Hva karakteriserer det faglige innholdet i ungdomsenhetene? Kan man forskningsmessig og etisk sett argumentere for å ha ungdomsenheter i Norge?

Dette er et innlegg i den faglige og politiske diskusjonen om hvorvidt barn og ungdom skal fengsles.

Barnekonvensjonen sier klart at barn ikke skal fengsles og at varetekt og isolasjon er skadelig og ikke bør brukes overfor barn.

Last ned publikasjonen «Barn skal ikke i fengsel…men noen barn må..» (pdf)

Rapporten er skrevet av Elisabeth Fransson, Yngve Hammerlin og Sven-Erik Skotte ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS