Årsakene og sammenhengene bak barne- og ungdomskriminalitet er komplekse. De må forebygges og følges opp gjennom politikk og tiltak som anerkjenner de sammensatte utfordringene som disse barna og ungdommene lever med. Det må derfor settes inn tiltak på ulike nivåer.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å gi en samlet vurdering av utfordringer og anbefalinger til departementenes videre arbeid med å gi et helhetlig og godt tilbud til barn og unge som står i fare for å begå eller som begår kriminelle handlinger.

Last ned rapporten «Barn og unge som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger. Vurdering av utfordringsbildet og anbefalinger til departementets videre arbeid» (pdf)

Bakgrunnsinformasjon til dette oppdraget er gitt av Folkehelseinstituttet.