Rapporten identifiserer fem grupper som forskerne mener peker seg ut som avsender av antisemittiske ytringer, men trekker fram Ytre Høyre og konspirasjonsmiljøer som spesielle.

Forskerne har også undersøkt muligheten for å bruke spesialisert programvare for å overvåke forekomsten av antisemittiske ytringer på nett og sosiale medier. Dette er teknisk mulig, men ressurskrevende. Det er dessuten et spørsmål om hvorvidt denne type overvåkning går utover ytringsfrihet og personvern. Forskerne har derfor bedt myndighetene om å vurdere de juridiske sider i dette anliggendet.

Institutt for Samfunnsforskning har publisert denne rapporten som er den første i Norge som ser på antisemittisme på internett og i sosiale medier.

Last ned rapporten «Antisemittisme på nett og i sosiale medier i Norge. Kjennetegn, avsendere og motvirkning» (pdf)