Tidligere undersøkelser viser at mange studenter synes det er vanskelig å delta i aktiviteter og sosiale sammenheng uten å drikke alkohol.

En enkel nettbasert innsats hadde i dette prosjektet en vesentlig positiv virkning på studentenes alkoholkultur. Innsatsen gikk ut på blant annet å gi studentene redskaper til å styrke sin selvbevissthet og utarbeide strategier til å unngå et høyt alkoholforbruk. De fikk også informasjon om skadelig bruk av alkohol og forslag til alternative aktiviteter. Innsatsen var rettet mot to nivåer, et på individnivå og et mot barer. De som deltok på individnivå reduserte sitt alkoholforbruk med 17 % sammenlignet med en kontrollgruppe.

I dette prosjektet undersøkte VIVE, om det var mulig å endre de unges atferd og redusere storforbruket av alkohol blant universitetsstudenter.

Last ned rapporten «A Randomized Controlled Trial to Investigate the Impact of Nudging University Students to Reduce Risky Alcohol Consumption» (pdf)