I Sverige har skyteepisoder med død til følge økt de siste årene. Mange av skyteepisodene har koblinger til kriminelle konflikter og utsatte områder i Sverige. Mesteparten av skytingen har vært på offentlige steder i tettbebygde områder, og uskyldige personer er blitt rammet.

Brå har, i tidligere publikasjoner, kartlagt omfanget og utviklingen av dødelige skyteepisoder basert på statistiske indikatorer. De har også gjennomført en intervjuundersøkelse om kriminelle nettverk og grupperinger, der politifolk beskriver sine erfaringer med dødelig skyteepisoder i kriminelle miljøer.

Det som hittil har manglet er imidlertid et empirisk grunnlag basert på de som er direkte involverte – deres kunnskap og forståelse bak den dødelige volden. Hvordan oppstår konfliktene og hvorfor eskalerer de? – er overordnede spørsmål som informanter fra kriminelle miljøer forsøker å gi svar på.

Rapporten er delt inn i 7 kapitler:

  • Veien inn i et kriminelt miljø
  • Relasjoner og ustabile strukturer
  • Det kriminelle markedet
  • Vold som maktmiddel
  • Vold som forsvar
  • Motstand mot politiets bistand
  • Alternativer til skyting

Rapporten kan du lese her.

Andre relevante rapporter:

«Det dödliga våldet i Sverige 1990 – 2014 – en beskrvining av utveckligen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet» (2015)

«Kriminella nätverk och grupperingar – polisers bild av maktstrukturer och marknader» (2016)