Av Gro Jørgensen

Tjue ungdommer som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, har blitt fulgt over lang tid av Nordlandsforskning der konklusjonen er at straffereaksjonene inneholder mye bra for unge lovbrytere. Samtidig er det utfordringer.  Det var årsaken til at 250 fagfolk var invitert til Erfaringskonferansen denne uka.

Hva som virker for å stoppe ungdommer fra å begå kriminalitet, er et hett tema for tida med dilemma og kritiske røster. Statssekretær Kristoffer Sivertsen fra Justis- og beredskapsdepartementet gjorde det klart i sin åpningstale at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging fungerer, og at oppdraget til konferansedeltakerne var å gjøre gode reaksjoner enda bedre.

Målet er klart, unge lovbrytere skal tilbake til et kriminaltetsfritt liv. Det kan tett oppfølging, gjenopprettende prosess med at de møter fornærmede –  samt en ungdomsplan med krav og hjelp, bidra til. Kristoffersen forsto barneombudets «kraftsalver» i media der hun etterlyser tiltakene som ungdommen har behov for, og medgikk at tilbudene ikke finnes i alle kommuner, eller at ungdommen må stå i lang kø.

– Her må vi jobbe sammen, alle de ulike aktørene – både oss i justissektoren og de utenfor. Forebygging er vårt felles ansvar, sa statssekretæren.

Konfliktrådet er satt til å administrere straffereaksjonene for ungdom og direktør Christine Wilberg, pekte i sitt innlegg på verdien og nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid.

Konfliktrådet som arrangerte konferansen i samarbeid med Riksadvokaten og Politidirektoratat, på oppdrag for Justis- og Beredskapsdepartementet, inviterte dermed til gruppearbeid med tema som Nordlandsforskning har pekt på. Utfordringer som tidsaspektet mellom lovbrudd og iverksettelse av straffen, om det er de «rette» motiverte ungdommene som idømmes ungdomsreaksjonene og hvordan gjenopprettende prosess kan brukes mer vidt enn kun mot fornærmede – var spørsmålene.

Konkrete forslag til forbedring

Mellom gruppearbeidet der det ble utarbeidet konkrete forslag som nå tas inn i arbeidet videre med å gjøre straffereaksjonene enda bedre, var det kunnskap å hente fra mange hold. Representanter fra Barneombudet, Riksadvokaten, Politihøgskolen, Tingretten og Støttesenteret for kriminalitetsutsatte var blant dem. Røsten fra konferansens hovedpersoner – unge lovbrytere – ble formidlet gjennom et lydopptak der en ung gutt fortalte hvordan hvor han plutselig forsto konsekvensen av sin kriminelle handling gjennom å møte fornærmede.

Betydningen av at unge lovbrytere får til en annen hverdag uten kriminalitet, ble også klart gjennom utsagnet fra 17 år gamle Adrian «I dag har jeg det mye bedre enn før. Livet har ordna deg. Jeg har fått den hjelpa jeg trengte.»

Rundt 250 deltagere var på Erfaringskonferansen 2019.