Justis- og beredskapsdepartementet delte ut årets spris  på kr. 250.000 til Mosseregionen og Moss krisesenter. Dette skjedde på  den sjette nasjonale konferansen om samarbeid og samordning av arbeidet med å forebygge  vold i nære relasjoner. Konferansen ble arrangert i Tromsø.

Det var en stor dag for ordfører Hanne Tollerud,  styreleder Anne Bramo og daglig leder Grete Mørch da justisminister Per-Willy Amundsen delte ut prisen i Tromsø. Amundsen påpekte at vi trenger styrking av samarbeid,  og at det er nødvendig å løfte fram gode lokale og varige samarbeidsrelasjoner og modeller.

Grethe Mørch fortalte at Mosseregionen har utarbeidet en helhetlig plan for å bekjempe vold i nære relasjoner for de fire kommunene Rygge, Råde, Moss og Våler, som de har kalt «Sammen mot vold». De håper å få tak i de som utsettes for vold og som  ikke tar kontakt med noen. Krisesenteret har døgnåpen telefon 69250550.

Les mer om arbeidet her.

Moss krisesenter har en egen hjemmeside om hva de kan bistå med.