I dag 1. september åpnet Det finnes hjelp, en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Målet er å forebygge seksuelle overgrep mot barn. 

Det finnes hjelp består av lavterskeltjenesten Detfinneshjelp.no og et behandlingstilbud i poliklinikk. På Detfinneshjelp.no finnes tekster om temaet og tilbudet, og man kan ta kontakt på chat for generelle råd og veiledning. Det vil også være mulig å bestille time til behandling.

Lavterskeltjenesten er tilgjengelig fra Detfinneshjelp.no, og rådgiverne er tilknyttet Oslo universitetssykehus. Tjenesten er åpen hverdager 12.00-14.00.

Behandlingen skal tilbys ved Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus og  Haukeland universitetssykehus. Frem til det etableres behandlingstilbud i Helse Midt-Norge og Helse Nord vil personer bosatt her også kunne henvende seg til de andre tre helseforetakene.

Det finnes hjelp er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Tilbudet betjenes av psykologer og leger som har kompetanse på feltet.

Mer informasjon på nettsidene til Det finnes hjelp.