Mandag 12. november arrangerer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet den andre nasjonale konferansen om å forebygge vold i nære relasjoner. Over 300 personer har meldt seg på, og konferansen er fulltegnet.

Vi ønsket i år å sette fokus på vold i nære relasjoner mot mennesker som av ulike årsaker kan være særskilt sårbare, eller spesielt utsatt. Se videosnutt om konferansen her.