Årets nasjonale konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner blir utsatt.

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen vedrørende smittebegrensning av coronaviruset har Sfk i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet besluttet å utsette årets konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner til den 09.september 2020.

Sted: Oslo Kongressenter
Dato: 09.september 2020
Tid: 09.00 – 15.30

 

Mer informasjon vil følge.