Barn og unge kan oppleve å få tilsendt uønskede nakenbilder, eller at noen videresender nakenbilder uten tillatelse. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal reagere på dette. Politiet har nylig relansert sine nettsider «Delbart» med blant annet praktiske tips til både barn og voksne.  

www.politiet.no/delbart ligger en film som viser de ulike dilemmaene som unge kan stå i – hva er det OK å dele, og hvor går grensen? Hva gjør man dersom noen deler et nakenbilde videre, eller noen forsøker å presse deg for å få flere bilder? Dette og flere problemstillinger tas opp i filmen.

Det er også laget et undervisningsopplegg for elever på 5. til 10. trinn tilknyttet filmen, som det tidligere kun var politiet som holdt. I år har opplegget blitt oppdatert, og det har blitt laget en veiledning om hvordan dette kan tas i bruk. Voksne som jobber med barn og unge vil kunne finne informasjon om foredragsmateriellet på www.politiet.no/delbart.

Det har også blitt laget skjermbilder og GIFs som kan tas i bruk som respons på uønskede nakenbilder, eller dersom man blir bedt om å dele nakenbilder av seg selv.