I Norge har vi tilgang til flere av de beste tiltakene for å forebygge at barn og unge begynner med kriminalitet. Men disse benyttes i altfor liten grad, og ofte brukes tiltak som vi ikke vet om virker. Dette fremgår i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennomgått forskningslitteratur om hva som skal til for å lykkes med forebyggende arbeid og hvilke tiltak som kan vise til en positiv dokumentert effekt. I rapporten fremgår at mange av de tiltakene vi benytter i Norge i dag, ikke er evaluert. Man vet derfor ikke om de har noen effekt. FHI anbefaler å benytte forebyggende og behandlende tiltak som er grundig evaluert og som har dokumentert effekt

Målgruppene for rapporten er barn med atferdsproblemer som er i risiko for å begynne med kriminalitet, og barn med alvorlige atferdsproblemer som har begått lovbrudd. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familedirektoratet (Bufdir).

Les hele rapporten hos Folkehelseinstituttet.