Yassin, Armira og Ikram er stolte av oppdraget de har fått med å være bydelsverter på Holmlia. Ikledd hver sin grå refleksvest med Oslo-kommunes logo på forsiden og teksten «Unge som bryr seg» på ryggen er de forpliktet til å bidra til å skape et trygt lokalsamfunn. Ungdommene har selv vært skoleelever på Holmlia, de har oppveksterfaring fra stedet, noe de synes er veldig viktig. Deres oppgaver er å være brobygger mellom generasjoner, være behjelpelig og inkluderende.

Bydel Søndre Nordstrand har hatt utfordringer med ansamlinger av mannlige unge voksne og ungdom i de sentrale områdene i bydelen. Dette er unge voksne som sliter på skolen, som står i fare for å droppe ut eller sliter med å finne tilhørighet i arbeidsliv eller bydelen. For å forebygge utenforskap tildelte Kfk kr. 450 000 i 2017 til prosjektet «Bydelsverter».

Kfk besøkte ungdomsteamet og noen av bydelsvertene før jul. Bydelen har etablert to team med tilsammen 12 bydelsverter fordelt på Holmlia og Mortensrud, forteller Linda Nyman. Målet med bydelsvertene er å skape et inkluderende miljø, dialog og forebygge radikalisering og hatretorikk. Bydelsvertene er et lavterskeltilbud, og alle de 12 bydelsvertene har erfaringskompetanse fra «gateplan» og lokal tilhørighet i bydelen. Å være blid og imøtekommende er viktige egenskaper for en bydelsvert.

Ungdomsteamet har gjort en flott jobb med å rekruttere og utvikle prosjektet med bydelverter gjennom blant annet kurs og veiledning. Bydelsvertene Yassin El Barkani, Armira Nuredini og Ikram Hammani fulgte oss trygt på gangveiene på Holmlia. Bydelsvertene er vinnere av «Vær-Stolt» prisen for 2017, og hele bydelen stiller seg bak arbeidet de gjør.

Kfk ble imponert over SLT-arbeidet i bydelen. Her er breddekunnskap om ungdomsmiljøet og informasjonsutveksling med Østensjø og Nordstrand bydeler samt de videregående skolene, både om utfordringer og også løsninger.

Kfk vil takke for et informativt møte med:
Linda Nymann, seksjonsleder ungdomsteamet
Hege Hansen, spesialkonsulent SaLTo-koordinator
Katrine Salomonsen, oppsøkende miljøarbeider ungdomsteamet
Veronica Narmo, oppsøkende miljøarbeider ungdomsteamet
Ola Teigen, oppsøkende miljøarbeider ungdomsteamet

Aktuelle lenker:
Ung arena