Hva skal til for at fagpersonell som jobber med barn kan møte barnet på en trygg måte når de forteller om vold og overgrep?  Oddbjørg Edvardsen fra Politihøgskolen har skrevet doktorgrad om politipatruljens møte med barn som lever med vold i hjemmet. Filmen er nå tilgjengelig for alle. 

Se filmen med undertekster her. 

Se filmen uten undertekster her. 

I filmen forteller Oddbjørg Edvardsen om funn fra sin avhandling der hun intervjuet politibetjenter om deres erfaring med å møte barn som lever med vold i hjemmet. Hun peker på viktigheten av å snakke med barn på en trygg og god måte, og spesielt viktig er det å ha god tid til dette.

Politibetjentene fortalte om situasjoner der de kom inn i hjem der barn levde med foreldre som var voldelige eller som hadde rusproblemer. Det å bruke god tid var helt sentralt i å trygge både barn og foreldre på veien videre. Mange ganger har vi ikke den tiden – men Oddbjørg oppfordrer alle som jobber med barn til å snakke med sin leder om å få denne tiden, ettersom dette kan være svært viktig for å trygge barn i en utrygg situasjon.

Mer informasjon om doktorgraden finnes her.

Om foredragsholderen:

Oddbjørg Edvardsen er førsteamanuensis på Politihøgskolen. Hennes kunnskaper og erfaringer fra sitt tidligere arbeid som pedagogisk psykologisk rådgiver, og hennes doktorgrad på politipatruljens møte med barn, har bidratt til nye kunnskaper i politiutdanningen og i etaten i hvordan ivareta barn og unges rettigheter ved mistanke om vold og overgrep. Edvardsen har publisert artikler og bidratt til lærebøker på tema «vold mot barn».

Omfangsundersøkelsene som omtales i filmen:

Mossige, S. & Stefansen, K. (2007) Vold og overgrep mot barn og unge. En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. NOVA rapport 20/2007. Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Mossige, S. & Stefansen, K. (2016) Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. NOVA rapport 5/2016. Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). 

Hjemdal, O. K., Sogn, H. & Schau, L. (2012). Vold, negative livshendelser og helse: En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser. Oslo, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).