Sanserom for brukere av Moss krisesenter og et spennende undervisningsopplegg om vold i nære relasjoner er noe av det Kfk fikk presentert da vi besøkte krisesenteret i november. Krisesenterets leder er koordinator for handlingsplanen mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen (Moss, Rygge, Råde og Våler). Planen inneholder praktiske tiltak, nettsiden Utenvold.no og tiltakskort for personer som jobber med barn, er offentlig ansatt eller nabo.

Moss krisesenteret har et flott «sanserom» for de som bruker bo- og dagtilbudet ved senteret. Rommet består av ulike sofaer, stoler og andre elementer som lys og musikk, og alt er designet for å få brukerne til å slappe av og ha en rolig stund enten alene eller sammen med barn.

Undervisningsopplegg om å forebygge vold i nære relasjoner

Kfk har bevilget tilskudd til et undervisningsopplegg i Mosseregionen, som skal bidra til å forebygge vold i nære relasjoner. Helsesøster, skolene og krisesenteret tilbyr i samarbeid et to timers undervisningsopplegg på 5. og 8. trinn samt på et av trinnene på vgs. Hittil er 15 skoler besøkt, og opplegget er fullbooket ut mars 2018. Målet er å gi informasjon til barn og unge om de ulike formene for vold og også hvor de kan henvende seg hvis de selv er utsatt for vold eller kjenner noen som er utsatt.

Kfk fikk være med på et informasjonsmøte for lærere på en skole der et av trinnene snart skal ha besøk av prosjektleder fra krisesenteret. Som en del av undervisningen vises en film som elevene får diskutere. Prosjektleder forteller at det gjerne blir god diskusjon i klassene. Mange elever blir sterkt berørt av filmen – og medelever tar vare på hverandre. På hvert skolebesøk er det alltid noen som vil prate med krisesenteret og helsesøster i etterkant av undervisningen, noe de tar seg god tid til. Skolene får god oppfølging i etterkant, og flere elever har fått støtte av krisesenteret og andre dersom de har hatt ønske og behov om dette. Erfaringer fra prosjektet vil senere bli delt blant annet på Utenvold.no.

Uten vold – nytt nettsted

Som et viktig tiltak i handlingsplanen har krisesenteret vært pådriver for å utvikle nettsiden utenvold.no. Den inneholder informasjon om hjelpetilbudene i Mosseregionen. På utenvold.no kan også tjenesteytere, venner, naboer og andre finne lenker til tiltakskort, brosjyrer, undervisningsmateriell, viktige telefonnumre i regionen samt rutiner og lovverk. Den skal være et lokalt tillegg til den nasjonale ressursen dinutvei.no.

Leder for krisesenteret forteller at hun regner med at både nettsiden og de andre tiltakene i handlingsplanen er medvirkende til at krisesenteret har hatt en stor økning i antall henvendelser om både bo- og dagtilbud. De ansatte er mye rundt og informerer om krisesenterets tilbud, slik at både utsatte og ansatte i skole, barnehage, helse og andre sektorer vet hvor de skal henvende seg. Å spre informasjon om tilbudet til voldsutsatte i kommunen og regionen er en viktig del av handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Krisesenteret mener at slike praktiske og konkrete tiltak er særlig viktig for at en handlingsplan skal ha en virkning.