En interessant rapport om tverretatlig samarbeid om barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA) ble presentert av forskere ved  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Undersøkelsen viser at det er behov for mer kunnskap og kompetanse om denne type atferd. Det er nødvendig med klarere retningslinjer om hvordan profesjonelle skal samtale med barna og deres familier og hvem og hvordan samarbeidet skal utføres.

Tid og ressurser må settes av slik at den enkelte medarbeider kan arbeide systematisk med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Forskerne Norunn Vorlan, Sabrren Selvik, Toril Hjorthol, Alf Børre Kanten og Inex Blikk anbefaler at det etableres lavterskeltilbud hvor fagpersoner i skole-, omsorgs- og helsesektor kan søke hjelp og råd i enkeltsaker.

Referanse og lenker:

Vorland, N., Selvik, S., Hjorthol, T., Kanten, A. B., & Blix, I. (2018). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3).

Rapporten kan lastes ned her.

Les omtale av rapporten her.

Se også notatet «’Også disse barnas beste’: Kommunalt barneverns arbeid med barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd»