Fortsatt etterslep for barn og unge

The following is an excerpt.

De fleste tjenestene for barn og unge er på vei mot ordinær drift etter koronakrisen. Likevel er det grunn til bekymring for opphopning av saker hos blant annet barnevern, helsetjenesten og politiet, mener en koordineringsgruppe oppnevnt av regjeringen. 

Les mer

Unge utsettes for digital blotting

The following is an excerpt.

Fire av ti norske 13 – 18-åringer har fått tilsendt nakenbilder, og mange av disse har fått det fra en ukjent avsender. Samtidig tror de færreste foreldre at dette gjelder deres barn. Dette fremgår i Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020. 

Les mer

Hvordan hjelpe de mest sårbare under koronakrisen?

The following is an excerpt.

Koronautbruddet har satt hjelpeapparatet under enormt press. Samtidig er mange bekymret for hva som skjer med de mest sårbare barna nå som det ikke er så lett å pleie naturlig kontakt. Nå har flere sentrale aktører på området samlet kunnskap om utfordringer for tjenesteapparatet og hvordan man best mulig kan nå trengende barn og unge. 

Les mer